Lawyers & Business si všímá mé přihlášky do konkurzu na kandidáty na ústavní soudce z řad advokátů

31.03.2023

Jako kandidát se pak – soudě z jeho vyjádření na Twitteru a jeho blogu – České advokátní komoře, která má možnost rovněž navrhovat prezidentovi a jeho lidem k posouzení své členy, sám přihlásil advokát Tomáš Nahodil.

"Za nejdůležitější bych jako ústavní soudce považoval zrychlit řízení o individuálních ústavních stížnostech (ty zjevně neopodstatněné odmítat nejlépe do jednoho měsíce a meritorně jim vyhovovat či je zamítat nejlépe do tří měsíců, ve složitých případech do půl roku), důsledněji pracovat s právními závěry obsaženými v částech odůvodnění usnesení a nálezů Ústavního soudu nazývaných obiter dicta v následných budoucích rozhodnutích, zvýšit počet vyhovujících nálezů ze současných cca 5 % na 10 % (jsem přesvědčený, že v pochybnostech, má-li být individuální ústavní stížnost spíše odmítnuta nebo má-li jí být spíše vyhověno, je lépe rozhodnout o ní vyhovujícím nálezem, protože i když hodně propracovaných právních názorů, které dávají logiku a jimiž advokáti argumentují před soudy, obsahují i odmítavá usnesení, dokud si na sebe "neobléknou košili" nálezu, nejsou závazná) a prosazovat do rozhodovací praxe Ústavního soudu moderní právní doktríny ústavních soudů členských zemí Rady Evropy, Evropské unie a mezinárodních soudů," uvedl mimo jiné Nahodil. Uvidíme, jestli České advokátní komora jeho přihlášku vyslyší a postoupí ji prezidentovi.

Zdroj: Nejzajímavější advokáti, noví ústavní soudci i Sphere; Jan Januš; Lawyers & Business; 31.03.2023