Kontakt

Zavolejte mi nebo napište už dnes.

JUDr. Tomáš Nahodil, advokát

Pšenčíkova 677/18, 142 00 Praha 4

IČ 71470034, č. ev. ČAK 12319

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

+420 777 241 078


Seznamte se s pravidly zpracovávání osobních údajů (GDPR), která dodržuji při výkonu advokacie (tento dokument je souladný se vzorovou dokumentací vypracovanou Českou advokátní komorou):

Seznamte se se svými právy při zpracovávání osobních údajů (GDPR), která dodržuji při výkonu advokacie (tento dokument je souladný se vzorovou dokumentací vypracovanou Českou advokátní komorou):

Jako advokát jsem povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. To znamená, že musím provádět opatření podle tohoto zákona a dalších právních předpisů, například identifikovat a kontrolovat své klienty, a za tím účelem shromažďovat a uchovávat jejich osobní údaje a pořizovat kopie jejich osobních dokladů. Seznamte se s opatřeními AML (anti money laundering = opatření proti praní špinavých peněz), která dodržuji při výkonu advokacie (tyto dokumenty jsou souladné se vzorovou dokumentací vypracovanou Českou advokátní komorou):