Kontakt

Zavolejte mi nebo napište už dnes.

JUDr. Tomáš Nahodil, advokát

Pšenčíkova 677/18, 142 00 Praha 4

IČ 71470034, č. ev. ČAK 12319

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

+420 777 241 078


Seznamte se se základními pravidly postupů souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů (GDPR) mnou coby advokátem, která dodržuji při výkonu advokacie (tento dokument je souladný se vzorovou dokumentací vypracovanou Českou advokátní komorou):

Seznamte se s informací při přijetí vašich osobních údajů (GDPR) mnou coby advokátem a z toho vyplývajícími vašimi právy, která dodržuji při výkonu advokacie (tento dokument je souladný se vzorovou dokumentací vypracovanou Českou advokátní komorou):