Aktuality a média

Novinky. Rozhovory. Články. Kauzy.

"S Vojtěchem Šimíčkem odchází něco, co bych s přirovnáním k bývalému ústavnímu soudci Holländerovi nazval něčím jako mozkem Ústavního soudu. Vojtěch Šimíček byl, podobně jako bývalý ústavní soudce Holländer v období Havlova a Klausova Ústavního soudu, autorem mnoha myšlenek, koncepcí, názorů a ve finále i závazných nálezů Ústavního soudu. Ale...

Vedle důvěry ve svého osobního bankéře jistě i vy důvěřujete v banku, v níž máte své peníze. S advokáty a advokátní komorou je to podobné. Osobní důvěra klienta v konkrétního advokáta a jeho institucionální důvěra v advokátní komoru jsou dvěma stranami jedné mince. Možnosti, jak budovat důvěru v advokátní úschovy, jsou u konkrétních advokátů...

"Vedle důvěry ve svého osobního bankéře jistě důvěřujete i bance, v níž máte své peníze. S advokáty a advokátní komorou je to podobné. Osobní důvěra klienta v konkrétního advokáta a jeho institucionální důvěra v advokátní komoru jsou dvěma stranami jedné mince. Možnosti, jak budovat důvěru v advokátní úschovy, jsou však u konkrétních advokátů...

Podle vyjádření advokáta Tomáše Nahodila se zde střetávají dva legitimní zájmy. Na jedné straně je zájem státu zjistit majetkové a výdělkové poměry žadatelů o dávky, aby je čerpali ti, kteří se bez nich skutečně neobejdou. "Myslím si, že to by mohlo být splněno zjištěním zůstatku. Z bankovního výpisu stejně úředníci většinou nepoznají, jestli to...

"Zatímco ministerstvo zdravotnictví mění svou resortní úhradovou vyhlášku, stanovující ceny lékařských zákroků a péče, každý rok, ministerstvo spravedlnosti tu svou – advokátní tarif – mění jen jednou za několik let. Advokacie sama nemá na advokátní tarif bezprostřední přímý vliv, protože nejde o stavovský předpis České advokátní komory a na rozdíl...