Založil jsem petici na podporu běloruských advokátů

10.12.2022

Dnes, ve výroční den přijetí Deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN (10.12.1948), jsem založil petici za obnovení licence běloruským advokátům, kteří dosud obhajovali tamní opoziční aktivisty. Nechtěli byste ji taky podepsat? Petici odešlu běloruskému velvyslanectví.

Žádám v ní politický režim v Bělorusku, aby bezodkladně obnovil licence advokátům Uladzimiru Pylčankovi a Viktaru Mackevyčovi, kteří dosud obhajovali běloruské opoziční aktivisty, včetně Maryji Kalesnikavové a Sjarheje Cichanouského, a tím jim umožnil pokračovat ve výkonu advokacie a v obhajobě jejich klientů.