Začal jsem pracovat na Bílé knize české advokacie

12.06.2021

S blížícím se říjnovým sněmem advokátní komory zjišťuji, že české advokacii chybí třeba i jen stručný dokument, který by popisoval současné problémy, jimž dnešní česká advokacie čelí, nastiňoval jejich možná řešení a pokusil se aspoň v hrubých rysech odhadnout otázky a výzvy, před nimiž bude stát v příštích deseti patnácti letech:

 • Jak a proč se za tu dobu změní česká společnost?
 • Které sociální/ekonomické/profesní skupiny budou nejčastěji nastolovat nová témata? Budou jim lidé a firmy naslouchat, a pokud ano, proč? Budou mít tato témata sílu měnit společenský/právní/technologický vývoj, a pokud ano, jak rychle a kterým směrem?
 • Bude absolventů práv, koncipientů a advokátů přibývat/ubývat?
 • Jak se promění věková struktura advokátů?
 • Půjde převzít moderní vzdělávací trendy z evropských právnických fakult a ze vzdělávání dospělých do školení koncipientů a advokátů?
 • Jaké podnikatelské prostředí tu bude?
 • Jak digitalizace veřejné správy ovlivní chod soudnictví a advokacie?
 • Které právní obory a proč se budou proměňovat nejrychleji? Po kterých vzroste poptávka a po kterých se naopak sníží?
 • Které právní předpisy se budou měnit nejčastěji a proč?
 • Půjde se svých práv domáhat snáze nebo hůře?
 • S čím se budou klienti obracet na advokáty nejčastěji?
 • Budou klienti potřebovat služby advokátů při zakládání společností?
 • Budou klienti vyhledávat advokáty, i když všechny rozsudky budou od příštího roku dostupné zdarma na internetu?
 • Co zůstane výhradní doménou advokátů a v čem a proč se jim budou snažit konkurovat ostatní profesní/podnikatelské skupiny? Budou v tom úspěšné, a pokud ano, proč? Jaké cíle mají tyto skupiny dnes, prostřednictvím jakých zákonů jich dosahují, jak se vyvinou během příštích deseti patnácti let a které z nich si advokacie může osvojit už nyní?
 • Půjde změnám nastalým během příštích deseti patnácti let čelit dnešními prostředky?
 • Jak se na postcovidový svět a příštích deset patnáct let připravují estonská, polská, německá, rakouská, slovenská, slovinská a chorvatská advokacie? V čem se u nich může ta česká inspirovat už dnes?
 • ...

Bílou knihu české advokacie bych rád zveřejnil před letošním advokátním sněmem jako podklad k další diskusi. Advokátní komoru nechápu jako profesní komoru, jejíž jedinou činností má být "veřejná správa na úseku advokacie a tečka", jak tvrdí někteří. Představenstvo Komory by podle mne nemělo být udržovací úřednickou vládou s takto omezeným mandátem, ale jeho členové by měli mít ambici Komoru a advokacii posouvat - být vizionáři, kteří si už dnes kladou podobné otázky a s předstihem nacházejí jejich řešení. Jedině tak nebudou advokáti zaskočeni vývojem, k němuž (určitě) dojde v příštích letech.