Web Echo24.cz upozorňuje na mé výhrady: Lockdownový formulář vnitra žádá po advokátech porušení mlčenlivosti

28.02.2021

"...ministerstvo vnitra zveřejnilo formulář pro opuštění místa trvalého pobytu kvůli práci, ale advokáti si stěžují, že je pro ně nepoužitelný. Museli by totiž uvést i kontakt na své klienty, jenže to jim zakazuje povinnost mlčenlivosti uložená zákonem o advokacii. Česká advokátní komora během víkendu připravila vlastní vzory.

Kolegyně advokátky, kolegové advokáti, už jste viděli ten formulář, co vydalo ministerstvo vnitra? Jméno ani kontakt na klienta tam opravdu nenapíšu. Nesmím. Napíšu tam odkaz na paragraf ze zákona o advokacii ukládající advokátům povinnost mlčenlivosti a kontrole to vysvětlím, upozornil na Twitteru advokát Tomáš Nahodil..."

Zdroj: Lockdownový formulář vnitra žádá po advokátech porušení mlčenlivosti; Echo24.cz; 28.02.2021