Výzvy české advokacie v roce 2024. Které to podle mne jsou?

01.01.2024

Největší výzvy, jimž bude letos čelit česká advokacie, jsou podle mne čtyři:

  1. v reakci na vloni medializované případy zpronevěr advokátních úschov přijetí takových systémových změn v jejich stavovské úpravě, které zamezí dalším zpronevěrám klientských prostředků a spolu s informační kampaní Komory pro spotřebitele vyústí v restart důvěry v advokátní úschovy
  2. prosazení novely zákona o advokacii, která, mimo jiné, umožní advokátům volit orgány Komory i elektronicky bez fyzické účasti na sněmu a koncipientům pečujícím o malé děti vykonávat přípravnou praxi na částečný úvazek
  3. prosazení novely advokátního tarifu, který se nezvýšil 18 let, ačkoli inflace za tu dobu dosáhla 62 %
  4. zastavení odlivu koncipientů a advokátů z advokacie, který může v budoucnu v některých regionech s největším úbytkem způsobit nedostupnost právních služeb.