Vyjádření pro Rádio Impuls: Kontroly strávníků v restauracích nejsou nezákonné ani diskriminační

03.11.2021

"Restaurace i rychlá občerstvení své strávníky kontrolují, protože jim to ukládá mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví vydané na základě pandemického zákona.

Podle Listiny základních práv a svobod jde povinnosti uložit zákonem nebo předpisem nižší právní síly vydaným k jeho provedení. Zatímco pandemický zákon je obecný, aby dopadal na co největší počet obdobných situací, mimořádná ministerská opatření jsou konkrétnější, aby svými zákazy a příkazy operativně předcházela šíření covidu v místech zvýšené koncentrace lidí.

Tyto kontroly nejsou nezákonné ani diskriminační. Týkají se totiž všech strávníků starších dvanácti let. Diskriminační a z epidemiologického hlediska neodůvodněné by byly, kdyby dopadaly jen na některé. Třeba jen na mladší, ale už ne na starší. Anebo kdyby u některých byly povinné, zatímco u jiných namátkové.

Aktuální kontroly v restauracích a rychlých občerstveních mají v souladu s poznatky epidemiologie jediný cíl - předejít koncentraci rizikových skupin s těmi méně rizikovými v uzavřených prostorách. I podle zkušeností ze zahraničí jde proto v tuto chvíli o povinnosti uložené nejen podle práva, ale zřejmě i rozumně.

Proto není na místě stavět se jim na odpor podle článku 23 Listiny. Nikdo jimi neodstraňuje demokratický řád lidských práv a základních svobod. A stále je možné bránit se proti nim zákonným prostředkem, a sice přezkumem u Nejvyššího správního soudu."