Vyjádření pro Rádio Impuls: Premiér s prezidentskými pravomocemi může odvolat hradního kancléře a jmenovat nového

21.10.2021

"Mezi pravomocemi, které může předseda vlády podle Ústavy vykonávat namísto prezidenta, jestliže se obě parlamentní komory usnesou, že hlava státu nemůže ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad, jsou mimo jiné i všechny prezidentovy pravomoci podle tak zvaných obyčejných podústavních zákonů. Tedy i podle zákona o Kanceláři prezidenta republiky. Proto předseda vlády disponující prezidentskými pravomocemi může odvolat hradního kancléře a jmenovat nového, neboť jde o prezidentovu pravomoc podle tohoto zákona."