Vyjádření pro Lidové noviny: Vždy je lepší dohoda rodičů, někdy je ale snaha o ni marná

26.08.2023

"Pokuta je extrémní případ, vždy je lepší dohoda. Někdy je ale snaha o ni marná," uvedl pro Lidové noviny advokát Tomáš Nahodil. Míní, že navýšení pokuty je spíše pozitivním krokem. "Neplnění povinnosti předávat dítě vede i k tomu, že někteří rodiče prostě rezignují na to, se s dětmi vůbec stýkat. Druhý rodič jim jednou děti nepředá, protože jsou nemocné, podruhé proto, že někam jedou, a potřetí například proto, že prší. To jsem osobně zažil. Řada rodičů to časem vzdá, než aby se neustále obraceli na soud s tím, že mají právo se stýkat s vlastním dítětem. Takže si myslím, že zvýšení pokuty určitě něčemu prospěje," sdělil právník Lidovým novinám. Jako negativum vnímá, že pokud se rodiče mezi sebou nedokážou domluvit, aniž by padaly pokuty, nakonec vždy nejvíce trpí samo dítě.

Na situaci, kdy z oprávněných důvodů není možné dítě v určený termín předat, cílí náhradní styk. "Jde opět o situaci, kdy nelze nalézt shodu mezi tím, který termín pro styk s dítětem byl řádný a který mimořádný. Jeden rodič tvrdí, že dítě v daný termín nedostal, a tak by měl mít nárok jindy, druhý tvrdí, že to tehdy sice nešlo, ale že další řádný termín je už zkrátka jeho," vysvětlil advokát. Nová úprava by měla spornou situaci rozřešit.

Zdroj: Za torpédování střídavé péče ať hrozí vyšší trest; Dominik Stein; Lidové noviny; 26.08.2023; str. 1 a 4