Ústavní soud zveřejnil statistiku za letošní I. čtvrtletí. Co z  vyplývá?

12.04.2023

Ústavní soud zveřejnil statistiku své rozhodovací činnosti za letošní první čtvrtletí. Obsahuje i celkový přehled od roku 1993, kdy soud zahájil svou činnost.

V rámci tohoto přehledu, který Ústavní soud začal v této podobě co tři měsíce publikovat od poloviny roku 2020, zveřejnil i aktuální počty nevyřízených případů (ke dni 31.03.2023):

  • soud aktuálně vyřizuje 843 případů (v minulém čtvrtletí 902), z toho 34 návrhů (v minulém čtvrtletí 28) na zrušení zákonů a dalších jiných plenárních případů jako např. návrhů na obnovu řízení (nejstarší z roku 2020, v minulém čtvrtletí z roku 2019), a 809 (v minulém čtvrtletí 874) ústavních stížností (nejstarší z roku 2019)
  • nejvyšší počet aktuálně neskončených případů na jednoho soudce (tzv. nedodělků) je 103 (v minulém čtvrtletí měli přes sto nevyřízených případů dva soudci - 121 a 104), nejnižší naopak 20
  • mezičtvrtletně tedy Ústavní soud zrychlil
  • nový ústavní soudce Jan Svatoň (soudcem od 15.02.2023) aktuálně vyřizuje celkem 88 případů, z toho 4 plenární a 84 ústavních stížností.

Ústavní soud začal aktuální počty nevyřízených věcí zveřejňovat jednou za kalendářní čtvrtletí poté, co přehled takzvaných nedodělků otiskly v květnu 2020 Lidové noviny.

Zdroj: Ústavní soud