Ústavní soud zveřejnil první rozhodnutí nových ústavních soudců

22.07.2023

V databázi Ústavního soudu už jsou dostupná první rozhodnutí tří nových ústavních soudců Josefa Baxy, Daniely Zemanové a Jana Wintra, na kterých se podíleli jako soudci zpravodajové - jde tedy o první jimi přímo vyřizované ústavní stížnosti. Rozhodnutí mají formu odmítavých anebo jiných procesních usnesení.

Například Josef Baxa odmítl jako předčasně podanou ústavní stížnost účastnice řízení před Obvodním soudem pro Prahu 1 proti tomu, že tento prvostupňový soud zamítnul její návrh na přerušení řízení. Nejde totiž o rozhodnutí, proti němuž je ústavní stížnost přípustná. Podat ji lze teprve až proti rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon účastníku řízení poskytuje.

I. senát Ústavního soudu, jehož členem se stal Jan Wintrustanovil opatrovníka nezletilé vedlejší účastnici řízení o ústavní stížnosti a odložil vykonatelnost výroků rozsudku odvolacího soudu o její výchově, výživě a styku s oběma rodiči, dokud nerozhodne o ústavní stížnosti podané její matkou. Odmítl též stížnost, kterou se jiný stěžovatel domáhal ochrany před odmítnutím dovolání Nejvyšším soudem, aniž však jím podané dovolání splňovalo všechny náležitosti podle občanského soudního řádu.

Daniela Zemanová například odmítla ústavní stížnost notorického stěžovatele, jehož Ústavní soud již v minulosti opakovaně poučoval, aby si pro řízení před ním zajistil zastoupení advokátem, což nyní znovu neučinil, a tak jakékoli jeho další poučení ze strany Ústavního soudu o tomtéž nad rámec těch dřívějších by už bylo zbytečné, neefektivní a formalistické.

Zdroj: Ústavní soud