Ústavní soud si už zaslouží polistopadovou generaci právníků

28.07.2023

Grilování kandidátů do Ústavního soudu se tradičně neobejde bez hodnocení jejich minulosti. Čím starší jsou, tím hlouběji sahá. Nechceme-li nominanty na ústavní soudce během jejich slyšení ve výborech Senátu a na jeho plénu vystavovat obřadnému sypání popela na hlavu – ponechávám na každém, zda mu uvěří – za členství v komunistické straně, přestaňme je už jednou provždy do Ústavního soudu navrhovat. Máme tu totiž celé generace právníků, kteří své diplomy získali už po Sametové revoluci.

Kdo v roce událostí na Národní třídě absolvoval práva, tomu tehdy bylo dvaadvacet let. Studium práv bývalo čtyřleté. Dnes, třicet čtyři let po Listopadu, je mu šestapadesát. Expertní panel profesora Kysely tak do Ústavního soudu evidentně může a má vyhledávat a oslovovat a prezident Senátu navrhovat celou generaci právníků – ne-li ještě mladší, u Ústavního soudu zoufale chybí soudci ve věku okolo 45 let –, kteří profesně nepůsobili před Listopadem a nejsou zatíženi tím, že by se kdy museli rozhodovat, jestli vstoupí do KSČ

Proč vlastně vůbec jeden z dnešních kandidátů do Ústavního soudu, tehdy soudce Městského soudu v Praze, vstupoval do komunistické strany v říjnu 1989, jen měsíc před událostmi na Národní třídě, v jejichž důsledku z ní hned v listopadu téhož roku vystoupil?

Copak neviděl, jak se Gorbačovova perestrojka a glasnosť už od poloviny osmdesátých let přelévaly do sovětských satelitů? Copak v srpnu 1988 neviděl, jak Veřejná bezpečnost a její pomocné stráže na Václavském náměstí rozháněly demonstranty při 20. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy? Copak neviděl, co se tam dělo o rok později během Palachova týdne? Copak v červnu 1989 nečetl Několik vět od Charty 77 (ani Kdo seje vítr v tehdejším Rudém právu), ani nevěděl, že v polských parlamentních volbách zvítězila Wałęsova Solidarita? Copak jeho pozornosti mohly v srpnu a v dalších měsících toho roku ujít tisíce uprchlíků z NDR v zahradě velvyslanectví SRN a stovky opuštěných trabantů na Malé Straně? Copak v říjnu toho roku nevěděl, že v Maďarsku vyhlásili novou ústavu bez vedoucí úlohy komunistické strany? Jinými slovy a lépe řečeno – copak mohl nevidět a nevědět, že se komunistický režim v Československu hroutí?

Jednou bych se chtěl dožít toho, až se u kandidátů do Ústavního soudu bude řešit, jestli absolvovali Oxford nebo Harvard, a co z toho je lepší, a ne jestli byli v komunistické straně a jaké rozsudky v době nesvobody vynášeli nad lidmi, které tehdejší zločinný režim označoval za výtržníky. Docela se na tu dobu těším.

Mimochodem, pokud víceméně přijímáme, že akce bratří Mašínů v padesátých letech byly odbojové, nemohlo být o třicet let později v osmdesátých letech tím spíš odbojové i ničení náhrobků rudoarmějců na Olšanských hřbitovech? To byl totiž právě případ, který dnešní kandidát do Ústavního soudu před Sametovou revolucí u pražského městského soudu soudil. A odsoudil.