Ústavní soud: Restituovat lze i pozemky uvnitř městských sídlišť

25.08.2021

Restituci samo o sobě nebrání, ani pokud pozemek dotčený restitučním nárokem leží v obytném území uvnitř zástavby mezi bytovými domy postavenými v 50. letech minulého století, je zatravněn, nachází se na něm strom, keře a chodníčky, není oplocen a slouží jako veřejná zeleň.

Podle Ústavního soudu, který aktuálně vyhověl stížnosti Římskokatolické farnosti Jince, lze vydávat i pozemky uvnitř sídlišť. Předpokladem k tomu však je, že pozemkový úřad (popřípadě soud) zohlední jedinečná specifika každého případu. Ústavní soud v obdobné kauze již dříve připustil, že určitou kulturní či sociální funkci může ve vztahu k sídlišti plnit i lesík nacházející se na restitučním nárokem dotčeném pozemku. To ale ještě neznamená, že má být považován za součást sídliště, což právě by bylo na překážku jeho vydání.

Zdroj: Ústavní soud, ČÚZK