U Ústavního soudu se počínaje 1. lednem 2022 změnilo obsazení senátů

01.01.2022

Složení všech čtyř tříčlenných senátů Ústavního soudu se od roku 2016 vždy co dva roky mění: na začátku každého sudého roku (2016, 2018, 2020, 2022) přecházejí předsedové senátů i s rozpracovanými spisy, které nestihli před koncem lichého roku (2015, 2017, 2019, 2021) vyřídit v původních senátech, do jiných senátů. Cílem je, aby během desetiletého mandátu nezůstávali v jednom senátu. Opatření má podnítit větší názorovou pestrost a zabránit tomu, aby jeden senát rozhodoval obdobné právní případy jinak než tři zbývající.

Rotace, k níž došlo 1. ledna 2022, nemá vliv na složení senátů, do nichž právní případy napadly během loňska. Ty projednají a rozhodnou je senáty ve složení do 31. prosince 2021. Právní případy doručené od Nového roku už ale projednají senáty v novém složení.

O rotaci ústavních soudců mezi senáty jsem v roce 2019 udělal rozhovor s bývalou ústavní soudkyní Eliškou Wagnerovou.