Spolu s ostatními advokáty jsem po výzvě České advokátní komory připravený pomáhat přeživším střelby na filozofické fakultě, jejich rodinám i pozůstalým obětí

22.12.2023

Na základě výzvy České advokátní komory jsem připravený poskytnout právní pomoc přeživším střelby na pražské filozofické fakultě, jejich rodinám i pozůstalým obětí.

Přehled práv obětí trestných činů a jejich pozůstalých shrnují přehledně a srozumitelně například weby veřejného ochránce právministerstva spravedlnostiprobační a mediační služby nebo policie.