Senátu jsem zaslal své výhrady k novele zákona o svobodném přístupu k informacím

08.08.2022

V zájmu zachování transparentního nakládání s veřejnými prostředky a práva veřejnosti a médií na informace o hospodaření profesních samosprávných komor jsem Senát požádal, aby z návrhu zákona, jímž se mění zákon o svobodném přístupu k informacím, vypustil navrhované zúžení působnosti tohoto zákona ve vztahu k profesním samosprávným komorám.