Problémům s advokátními úschovami ve Sberbank mohly předejít osvěta a prevence

13.03.2022

Směrem k advokátům by advokátní komora měla začít být více user friendly i v otázce advokátních úschov, obdobně jako již advokátům sama nebo ve spolupráci s jinými subjekty pomáhá například školeními o kyberbezpečnosti, vztahu mezi advokátem a klientem apod. Jak totiž ve svém článku pro Seznam Zprávy píše Martin Jašminský, "zástupci měst a obcí i řada firem a advokátů podcenili při rozhodování o výběru banky politické riziko. Mnozí o něm zřejmě donedávna neslyšeli, takže si ho ani nepřipouštěli a stačilo jim ujišťování České národní banky v rámci publikování zpráv o finanční stabilitě, že tuzemský bankovní sektor je zdravý a dostatečně odolný proti případným finančním krizím." Není tedy pravda, že odpovědnost neleží ani zčásti na těch, co si ve Sberbank zřizovali své účty, i ty úschovní. Opak je pravdou, leží. Podcenili totiž souvislosti a kontext. Podcenili základní úvahu, obezřetnost a kroky obdobné obhlídce nemovitosti a právnímu auditu společnosti před jejich koupí. Ukládat po uchvácení Krymu (2014) peníze do banky, kterou v konečném důsledku vlastní ruský stát, zvláště poté, co ten Českou republiku loni označil za zemi jemu nepřátelskou, bylo rizikové. Podobně jako ukládat peníze do íránské nebo kubánské banky. Co nezakazuje zákon, před tím mohou varovat zdravý rozum, iniciativně vyhledané informace anebo ještě lépe školení od odborníků.

Nevolám po tom, aby Komora advokátům doporučovala, natož nařizovala, v jaké bance mají účty úschov zřizovat, nýbrž aby advokátům podobně, jako to už léta dělá jinými tematickými školeními, zpřístupnila všechny dostupné informace, nejlépe ve spolupráci s odborníky, o tom, jak banku vybírat a na co si při tom (na nabídku služeb zdarma pro svobodná povolání?, na nestandardně vysoké úroky z vkladů?) dát pozor. K advokátům se tak vůbec nemusely dostat informace České národní banky, cože to jsou tak zvané systémově významné banky (Československá obchodní banka, Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank, Raiffeisenbank) a v čem tenhle jejich význam spočívá.

Osvěta mezi advokáty a prevence Komory před zřizováním účtů u potenciálně bezpečnostně (geopoliticky) rizikových bank jsou mimořádně důležité. Komora na ně nemůže rezignovat. Měla by se na ně zaměřit. Je totiž v jejím vlastním zájmu, což ostatně potvrdilo právě jednání členů představenstva Komory v záležitosti advokátních úschov přímo ve Sněmovně, aby advokátní úschovy zůstaly pro klienty advokátů nadále důvěryhodné. Klienti totiž budou vždycky vycházet z toho, že peníze skládají na účty advokátních úschov advokátům, a ne bankám.

Plné znění publikováno zde.