Přiměřeně své době

21.03.2021

Říkal jsem si tuhle, jakápak to asi musela být pohoda vykonávat advokacii před dvěma sty lety. Neexistoval telefon. Okamžik, kdy si kliku od dveří patentového úřadu podali jeho vynálezci Alexander Graham Bell a Jára Cimrman, nastal až v roce 1876. Nebyl ani telegraf. Samuel F. Morse ho vynalezl až v roce 1837. Podle jiných pramenů o rok později. Kontakt soudů a četnických stanic s advokáty zajišťoval c. a k. poštovní úřad, v lepším případě poslíčci. Dozvědět se, že pan doktor jest laskavě naléhavě žádán dostaviti se k převzetí trestní causy, trvalo dny. Před dvěma sty lety ale nikdo nikam nespěchal. Ani by ho nenapadlo, že informace mohou proudit rychleji, než jak bylo tehdy běžné.

Plné znění publikováno zde.