Nový klientský případ: Převzal jsem právní zastoupení proti státu za průtahy před obecnými soudy

14.11.2022

Za průtahy v řízení před obecnými soudy, které od podání žaloby do právní moci rozsudku trvalo bezmála osm let, jsem v zastoupení své klientky zahájil řízení o jejím odškodnění u ministerstva spravedlnosti i soudu.