Podílel jsem se na získání výjimky k držení loveckých trofejí

15.07.2021

Od počátku roku jsem se v týmu dvou advokátů podílel na zastupování klienta před Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou inspekcí životního prostředí. 

Řízení po půl roce vyústilo v získání výjimky k držení uhynulých exemplářů (loveckých trofejí) zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého a losa evropského.