PF 2024

31.12.2023

Keep Calm and Carry On (v překladu Zachovej klid a pokračuj) byl propagandistický plakát britského ministerstva informací z července 1939, reagující na hrozbu války s nacistickým Německem. Jméno autora plakátu není známo. Vytištěno bylo bezmála dva a půl milionu těchto plakátů. Šířily se zejména v roce 1940 po bombardování britských měst. Heslo ani plakát neměly ve své době nijak velký ohlas a byly na dlouho zapomenuty, než je po roce 2000 začaly masivně používat populární kultura a marketing.