Nejvyšší soud: Určovací žaloby církví o bývalý státní majetek se nepromlčují

20.04.2021

Nejvyšší soud podle serveru Česká justice v případu řádu Konvent minoritů, usilujícího o restituci nemovitostí v Krnově, rozhodl, že určovací žaloby podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (§ 18 odst. 1 cit. zákona) nepodléhají promlčení. Tedy, že je církve a náboženské společnosti mohou k soudům podávat kdykoli, a nejen v prvních třech letech účinnosti cit. zákona (od 1. ledna 2013 do 1. ledna 2016).

Tyto žaloby slouží k určení, zda majetek státem dnes už nevlastněný (ačkoli jen stát ho musí v rámci církevních restitucí při splnění dalších podmínek vydávat), není přesto z právního hlediska státní. Nejčastěji proto, že ho jeho současný vlastník získal od státu neplatně. Pokud soudy určí, že stát nikdy nepřestal být jeho vlastníkem, otvírá to církvím a náboženským společnostem cestu k jeho restituci, během níž musí k takovému svému historickému majetku prokázat svůj restituční nárok.

Podobný restituční případ jsem již v minulosti řešil a úspěšně zastupoval. Týkal se kapucínského kláštera ve východočeském městě Opočně.

Závěr, k němuž nyní dospěl Nejvyšší soud, zastávám ve své advokátní praxi od počátku. Obhajoval jsem ho též na konferenci o církevních restitucích.