Nejvyššímu státnímu zástupci jsem odeslal podnět k obnově předlistopadového procesu s Alexandrem Eretem a spol.

02.08.2023

V návaznosti na informace zveřejněné v posledním týdnu v médiích, zájmena v původním zdrojovém článku publikovaném serverem Hlídací Pes, důvodně nasvědčující, ne-li přímo prokazující, ingerenci bývalé Státní bezpečnosti do předsoudního stadia trestního řízení v případu Alexandra Ereta a spol. (též kauza Olšanské hřbitovy), o kteréžto skutečnosti nebylo nikomu nic známo v době rozhodování Městského soudu v Praze (07.07.1988), tehdejšího Nejvyššího soudu České socialistické republiky (26.01.1989), pozdějšího rehabilitačního soudu (24.08.1992), ani posléze při posuzování žádosti o milost pro Alexandra Ereta tehdejší první českou polistopadovou ministryní spravedlnosti Dagmar Burešovou a československým prezidentem Václavem Havlem, jsem dnes nejvyššímu státnímu zástupci zaslal podnět k obnově tohoto trestního případu, jelikož z dostupných médii zveřejněných informací je zřejmé, že nově najevo vyšlý archivní spis bývalé Státní bezpečnosti, resp. zjištění v něm obsažená, může oslabit, ne-li pro jejich nezákonnost přímo vyloučit, důkazy, na jejichž základě byli Alexandr Eret a spol. odsouzeni.

Nejvyšší státní zástupce by měl můj podnět postoupit buď Městskému státnímu zastupitelství v Praze nebo některému z pražských obvodních státních zastupitelství.