"Nejsem povinen jmenovat" dorazilo z Hradu už i do podhradí. Zastanou se Soudcovské unie právnické profesní komory a spolky?

24.08.2022

Na vzácně deklarovanou jednotu českých právnických profesních komor a spolků jsem si vzpomněl, jakmile se do veřejného prostoru počátkem týdne dostalo prohlášení Soudcovské unie, jímž zareagovala na důvody, proč ministr spravedlnosti odmítl jmenovat místopředsedou brněnského krajského soudu soudce Aleše Novotného. V argumentech, kdy ministr spravedlnosti (snad) vzácně nemusí návrh předložený mu předsedou soudu respektovat, totiž Soudcovskou unii ze všech květnových účastníků Sjezdu českých právníků podpořila jen Unie státních zástupců.

Když prezident republiky odmítal jmenovat nové profesory (vysokoškolská samospráva), profesní právnické komory (profesní samospráva) i spolky (zájmová samospráva) k tomu mlčely. "Nejsem povinen jmenovat" zaznělo během dvou mandátů současného prezidenta z Hradu ještě vícekrát, ať už šlo o předsedy vlád, členy kabinetu nebo velvyslance. Problém je, že se tenhle neústavní přístup dostal nyní z Hradu i do podhradí a že se týká justice. Proto si myslím, že je vhodné, aby se signatáři závěrečného memoranda Sjezdu českých právníků spojili a Soudcovskou unii v jejím prohlášení společně podpořili. Příště by totiž mohl být na řadě třeba nějaký kandidát na notáře, kandidát na státního zástupce anebo člen zkušební komise České advokátní komory. Ty všechny podle zvláštních zákonů na něčí návrh jmenuje ministr spravedlnosti.

Plné znění publikováno zde.