"Navrhněme Hradu do Ústavního soudu další advokáty," doporučil jsem advokátní komoře

22.03.2024

"Je všeobecně známo, že prezident republiky předloží v letošním roce Senátu žádosti o souhlas se jmenováním, nenastanou-li nepředvídané okolnosti, nejméně tří dalších kandidátů do Ústavního soudu a v příštím roce nejméně dalších dvou. Za účelem zvýšení počtu ústavních soudců, profesně pocházejících z řad advokacie, si vám proto dovoluji doporučit, abyste prezidentu republiky do Ústavního soudu včas iniciativně navrhli další advokáty, aby měl prezident republiky při obměně Ústavního soudu letos i v příštím roce další a větší možnosti výběru než loni a předešli tím tomu, že by nominanty z řad advokacie oslovil a Senátu předložil sám bez konzultace s Českou advokátní komorou," napsal jsem dnes ve svém dopise členům představenstva České advokátní komory.