Nevpuštění na tiskovou konferenci by se akreditovaná média mohla bránit žalobou

30.09.2021

Včerejší společné tiskové konference českého a maďarského předsedy vlády se nemohli zúčastnit zástupci některých českých a zahraničních médií, přestože se na tento briefing včas akreditovali u Úřadu vlády.

Proti nevpuštění na tiskovou konferenci by se dotčená média mohla bránit tzv. zásahovou žalobou podanou ke správnímu soudu (Městskému soudu v Praze) ve lhůtě dvou měsíců (zmeškání této lhůty nelze prominout).

Veřejným subjektivním právem, do něhož jim bylo zasaženo, je právo na informace, respektive oprávnění vykonávat ho jakožto zpravodajské médium podle tiskového zákona ve spojení s Listinou základních práv a svobod.

Žalovaným správním orgánem by mohlo být buď ministerstvo vnitra (pokud zástupcům médií ve vstupu na tiskovou konferenci zabránila Ochranná služba Policie ČR) anebo Úřad vlády (pokud tak učinili pracovníci jeho tiskového odboru). Obě tyto instituce jsou ústředními orgány státní správy podle kompetenčního zákona.