JUDr. Tomáš Nahodil

advokát

Odbornost advokáta a zkušenosti novináře jsou silné profesní dovednosti už samy o sobě, a co teprv společně.

dovolání

specializace na řízení před Nejvyšším soudem

správní žaloby a kasační stížnosti

specializace na řízení před správními soudy a Nejvyšším správním soudem

stížnosti k Ústavnímu a Evropskému soudu pro lidská práva

specializace na řízení před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva

složité právní případy

specializace na dosud nejudikované, mimořádně rozsáhlé, nepřehledné, důkazně sporné anebo právněteoreticky nejednoznačné případy, s nimiž si ostatní neví rady