JUDr. Tomáš Nahodil

advokát

Odbornost advokáta a zkušenosti novináře jsou silné profesní dovednosti už samy o sobě, a co teprv společně.

dovolání

specializace na řízení před Nejvyšším soudem

správní žaloby a kasační stížnosti

specializace na řízení před správními soudy a Nejvyšším správním soudem

stížnosti k Ústavnímu a Evropskému soudu pro lidská práva

specializace na řízení před Ústavním soudem Evropským soudem pro lidská práva

složité právní případy

specializace na dosud nejudikované, mimořádně rozsáhlé, nepřehledné, důkazně sporné anebo právněteoreticky nejednoznačné případy, s nimiž si jiní nevědí rady