JUDr. Tomáš Nahodil, advokát

Odbornost advokáta.
Zkušenosti novináře.

AKTUÁLNĚ:

O MNĚ:

 • 19 let právní praxe
 • 11 let výkonu advokacie
 • právní služby víc než 200 klientům
 • přes 500 vyřešených klientských zadání
 • 40 mimosoudně uzavřených dohod
 • téměř 80% úspěšnost v právních sporech
 • 5 knižních komentářů vydaných u dvou prestižních nakladatelství ke třem českým zákonům
 • 6 let zkušebním komisařem u advokátních zkoušek pro obor ústavního a správního práva
 • 4 roky legislativních zkušeností z Úřadu vlády, Sněmovny a Senátu
 • 4 roky členem kontrolní rady České advokátní komory
 • 4 roky novinářských zkušeností ze dvou rozhlasových stanic, televize a internetového portálu
 • 5 mediálně sledovaných případů

Jsem advokát se zkušenostmi novináře. Advokacii se věnuji jedenáct let, právu devatenáct. Tři roky jsem pracoval jako rozhlasový a televizní novinář, z toho půl roku se zaměřením na justiční témata. Advokacie a novinařina mne naučily zorientovat se rychle i v nepřehledném množství informací a najít mezi nimi ty podstatné. Díky zkušenostem z rozhlasu a televize nahlížím na klientské případy z jiné perspektivy a soustředím se na jiné detaily než ostatní advokáti. Spojení odbornosti advokáta s analytickým přístupem novináře mi usnadňuje objevit a pojmenovat příčiny problému rychleji a lépe než ostatním a vyřešit tak i mnohé na první pohled složité případy. K úspěchu před soudy mi pomáhá novinářské pravidlo, že rozhlasová ani televizní reportáž nemá přesáhnout dvě minuty. Klientský případ dovedu soudu shrnout srozumitelně, přesvědčivě a poutavě už v prvních dvou minutách nebo stránkách. Pro mé pohotové a jednoduché vyjadřování mne o komentáře často žádá i televize

PROČ MNE KLIENTI VYHLEDÁVAJÍ?

 • protože ve svém oboru patřím mezi přední experty: Řešení klientských případů je pro mne snadné a rychlé, jelikož v právu dlouhá léta odborně publikuji. Svými články jsem přispíval do časopisů Ekonom, Právní rádce, Jurisprudence a Veřejná správa. Napsal jsem pět knižních komentářů ke třem českým zákonům. Komentář k zákonu o místním referendu byl vůbec prvním výkladem tohoto zákona. Úspěšná byla i všechna vydání komentáře ke správnímu řádu, závěry v něm obsažené soudy běžně přejímají do odůvodnění svých rozsudků (bezmála dvacet citací). Od roku 2013 zkouším u advokátních zkoušek koncipienty z ústavního a správního práva.
 • protože se specializuji na dovolání, kasační a ústavní stížnosti, řízení před Evropským soudem pro lidská práva a složité právní případy, s nimiž si ostatní advokáti nevědí rady (případy dosud nejudikované, mimořádně rozsáhlé, nepřehledné, důkazně sporné anebo právněteoreticky nejednoznačné): Řešení případů před vrcholnými soudními instancemi se věnuji od počátku své advokátní praxe. Představují pro mne argumentační výzvu i příležitost, jak ovlivnit rozhodování justice na mnoho let dopředu. Mé klientské případy se pro svůj obecný právní dopad dostaly do sbírek Ústavního, Nejvyššího i Nejvyššího správního soudu. Specializace na sepisování dovolání, kasačních a ústavních stížností není mezi advokáty běžná. Vyžaduje mnoho času pro studium domácí i evropské judikatury a osvojení specifických argumentačních dovednosti. O spolupráci na svých klientských případech před Nejvyšším, Nejvyšším správním a Ústavním soudem mne mnohdy žádají i jiní advokáti anebo klienti, kteří sice svého advokáta už mají, ale chtějí si u mne na jeho podání zpracovat second opinion. Od ostatních advokátů se odlišuji tím, že podaná dovolání, kasační i ústavní stížnosti doplňuji, jakmile mne soudy vyrozumí o jménech konkrétních soudců, kteří je budou projednávat. Analýzou judikatury zjistím, jak tito soudci v minulosti rozhodovali případy obdobné tomu klientovu, a argumenty, které mohou klientův případ podpořit, z nich převezmu a zašlu soudu v doplňujícím podání. Každý ze tří vrcholných soudů projedná za rok několik tisíc případů, většina z nich ale skončí odmítnutím pro formální nebo obsahové nedostatky. Protože se na sepisování dovolání, kasačních i ústavních stížností specializuji, mohou si být moji klienti jisti, že má podání takovými nedostatky netrpí.
 • protože mi v argumentaci pomáhají mé novinářské zkušenosti: Tři roky jsem pracoval jako novinář. Nejprve jako rozhlasový reportér a hlasatel zpráv v rádiích Zlatá Praha a Frekvence 1. Později jsem se v České televizi podílel na přípravě zpravodajských i publicistických pořadů a na webu ČT24 publikoval články s justiční tematikou a analýzy mediálně známých kauz. Svými analýzami, reportážemi a rozhovory z oblasti práva už víc než rok souběžně vedle výkonu advokacie přispívám na web Česká justice. Do Lidových novin píšu sloupky o ústavním právu. Novinařina mi poskytla široký přehled. Naučila mne zorientovat se v krátkém čase ve velkém množství informací, najít mezi nimi ty podstatné a předat je posluchačům nebo divákům stručně, srozumitelně a přesvědčivě. Úspěchů před soudy dosahuji unikátní kombinací analytického přístupu novináře s odbornými znalostmi advokáta. Své novinářské zkušenosti využívám i při zastupování klientů ve sledovaných případech. Ignorovat tisk není na místě ani u nepříjemných kauz. Klientům proto poskytuji také kompletní mediální podporu: analýzy, rešerše, tiskové zprávy i přípravu na interview s médii.
 • protože mne řešení právních problémů uspokojuje a baví: Problém, s nímž se na mne klienti obrací, pro ně často představuje stresovou situaci. Leckdy se v ní ocitli zcela náhle, a ne vždy vlastní vinou. Obávají se nepříjemných jednání s protistranou i zdlouhavých soudních jednání. Na nic z toho nebývají připraveni. Řešení právních problémů není jejich každodenním zaměstnáním. Jako advokát se ale v takových situacích dobrovolně ocitám několikrát do týdne. Řešit problémy mých klientů mne totiž uspokojuje a baví.

MÉ VÝZNAMNÉ PRÁVNÍ PŘÍPADY:

 • restituce (Zámek Opočno, kapucínský klášter, činžovní dům v Praze 1, administrativní budova v Praze 8, výzmanmá moravská národní kulturní památka)
 • obnova řízení v komplikovaném dvacet let starém právním případu
 • žaloby vůči státu o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem anebo průtahy v soudních řízeních
 • komplexní správa jednoho z největších lesních majetků v ČR
 • komplexní právní poradenství pořadateli výstav a open-air koncertů
 • rozdělení a vypořádání spoluvlastnictví v hodnotě 227 mil. Kč
 • komplexní právní poradenství při převozu souboru národních kulturních památek
 • kompelxní právní poradenství při převozu loveckých trofejí z Afriky do ČR
 • právní poradenství pobočce zahraniční společnosti při hromadném propouštění zaměstnanců
 • právní poradenství zvolenému děkanovi fakulty ve sporu s rektorem univerzity, který jej do této funkce odmítnul jmenovat
 • právní poradenství univerzitě ve sporu s uchazečem nepřijatým ke studiu
 • právní poradenství studentovi vyloučenému z vysokoškolského studia pro dlouhotrvající dosud mezinárodně neklasifikovanou nemoc
 • problematika náhrady škody ze souběhu pracovního poměru zaměstnanece s výkonem funkce člena představenstva a. s.
 • žaloby vlastníků pozemků nacházejících se pod veřejným prostranstvím v hl. m. Praze a obcích ve středních Čechách o vydání regulovaného nájemného
 • zastavení trestního stíhání policistů
Kontakt
(00420) 777 241 078 mail@tomasnahodil.cz
JUDr. Tomáš Nahodil, advokát
Betlémské náměstí 351/6
110 00 Praha 1
IČ 71470034 DIČ CZ7810240185 Subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora.