Lhůta pro stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva bude od 1. února 2022 čtyřměsíční

21.04.2021

Lhůta k podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) bude od 1. února 2022 namísto dosavadních šesti měsíců jen čtyřměsíční. 

K jejímu zkrácení dochází z iniciativy ESLP. Podle soudu nastal totiž během sedmdesáti let od okamžiku, kdy byla v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod zakotvena dosavadní šestiměsíční lhůta (1950), takový rozvoj informačních technologií, že jakákoli lhůta delší než čtyři měsíce by již jen zbytečně prodlužovala právní nejistotu stěžovatelů.

I běh této kratší lhůty započne hned v první den po dni doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku podle českého vnitrostátního práva (zpravidla ústavní stížnosti) a skončí čtyři měsíce poté, tedy v den, který se bude svým číselným označením shodovat se dnem doručení.

Nadále bude platit, že zmeškání této lhůty nelze prominout a že stížnost musí být k poštovnímu doručení ESLP odevzdána nejpozději v poslední den lhůty.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti