Komentář pro Forum 24: Ústavní soud se nemusí řídit pořadím, v jakém mu stížnosti napadají, týkají-li se naléhavé věci – a takové jsou stížnosti do živých kauz vždycky

02.03.2024

"Právo na účinné vyšetřování je zejména v období následujícím po roce 2010 na rozdíl od let dřívějších v judikatuře Ústavního soudu bohatě vyjudikované. Troufám si tvrdit, že ani přes složitost této doktríny, jelikož všechny otázky posuzované Ústavním soudem jsou vlastně jen o takzvaném složitém právu ("hard cases"), nejde při rozhodování o právu na účinné vyšetřování paradoxně o nic složitého. Rozhodnutí Ústavního soudu, i kdyby bylo odmítavé nebo zamítavé, mělo a mohlo přijít mnohem dřív, ideálně ještě než soud prvního stupně vynesl odsuzující rozsudek. Ústavní soud se totiž nemusí řídit pořadím, v jakém mu stížnosti napadají, dospěje-li k závěru, že se týkají naléhavé věci – a to ústavní stížnosti do živých kauz vždycky," napsal jsem ve svém komentáři pro server Forum 24