Zpráva Evropské komise o stavu právního státu v České republice upozorňuje na průtahy v odškodňovacím řízení

05.07.2023

Evropská komise zveřejnila svou každoroční zprávu o stavu právního státu v členských zemích EU. Z kapitoly o stavu právního státu v České republice mimo jiné vyplývá (str. 6), že "...Nejvyšší kontrolní úřad zjistil nedostatky při vyřizování odškodnění za protiprávní rozhodnutí nebo nesprávné úřední postupy. Kontrolní akce, která se zaměřila na to, jak ministerstvo spravedlnosti vynaložilo peníze na odškodnění za protiprávní rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup v letech 2016 až 2021, ukázala, že vyřídilo 49 % žádostí o odškodnění po zákonné lhůtě, často se značným zpožděním nebo poté, co stěžovatel podal na ministerstvo žalobu u soudu...".

Agenda uplatňování a vymáhání klientských nároků na zaplacení peněžitého zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy v řízeních před obecnými soudy patří mezi mou oborovou právní specializaci.