Reakcí na zpronevěry advokátních úschov musí být step-by-step průvodce úschovami, srozumitelný a jednoduchý jako návod z IKEA

28.01.2024

Média – Česká televize, Lidové noviny, Seznam Zprávy a televize Nova – v právě končícím týdnu informovala o nových zjištěních v kauze hromadné zpronevěry klientských peněz (153 milionů Kč) v advokátní úschově, z níž byla v září 2022 obviněna pražská advokátka.

Jednou z příčin, proč ke zpronevěrám advokátních úschov dochází, může být nedostatečná informovanost veřejnosti, co to vlastně advokátní úschovy jsou, k čemu slouží, jak fungují a jaká práva mají během úschovního vztahu klienti a jaké povinnosti advokáti. A hlavně, čím vším se dá zpronevěře předejít. Schází osvěta, na čem trvat, čeho si všímat a čeho se vyvarovat. Zkrátka step-by-step průvodce advokátními úschovami. Jednoduchý. Srozumitelný. Jako návod z IKEA.

Takže...

Vyberte si advokáta, jemuž důvěřujete. Máte právo nesouhlasit s advokátní úschovou u advokáta, na němž podezřele bezvýjimečně a tvrdošíjně trvá protistrana (kupující, prodávající) nebo realitní kancelář. Důvěryhodný advokát má zpravidla webové stránky a na nich reference od klientů, kterým své právní služby poskytl už dříve. Obvolejte je a ověřte si, že jsou s ním spokojení. Poptejte se na něj mezi jeho kolegy. Zkuste si vygooglit, co všechno o něm vám najde a ví internet. Hledejte na základě pozitivních referencí od svých příbuzných, přátel, známých a kolegů. Máte právo dotázat se České advokátní komory (ČAK), jestli proti advokátu v minulosti nevedla kárné řízení, a pokud ano, pro jaký skutek a jak skončilo.

Než se s protistranou nebo realitní kanceláří dohodnete na úschově u advokáta, který není vaším advokátem, najděte si svého vlastního, který vám ještě předtím zreviduje a doporučí případné změny ve váš prospěch a ve vašem zájmu jak v návrhu smlouvy o advokátní úschově, tak i v převodní smlouvě.

Důvěryhodný advokát má účet advokátní úschovy zřízený zpravidla v některé z šesti tzv. systémově významných bank. Jde o banky, které podle České národní banky (ČNB) splňují přísnější požadavky na svou stabilitu. Riziko jejich bankrotu je oproti jiným bankám menší. V současnosti je takových bank šest a jejich seznam je dostupný na webu ČNB.

Důvěryhodný advokát má účet advokátní úschovy zřízený v bance, umožňující nastavit SMS a e-mailové notifikace o pohybech na účtech a ovládat je prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilní aplikace. Zvažte, jestli své peníze pošlete na účet advokátní úschovy do banky, která nastavení notifikačních SMS ani e-mailů neumožňuje.

Na webu ČAK se důkladně seznamte s tím, co to vlastně advokátní úschova je, jak funguje, jaká jsou vaše práva a jaké jsou advokátovy povinnosti. Trvejte na každém kroku, který je tu popsaný. Trvejte na nastavení notifikací i na zaslání oznámení od ČAK na váš e-mail, že advokát přijetí vašich peněz do úschovy Komoře skutečně nahlásil.

Máte právo požadovat po advokátovi důkaz, že se peníze na účtu advokátní úschovy skutečně nacházejí, že na něj přišly a že z něj odešly. Máte právo žádat jej, aby vám z účtu advokátní úschovy zasílal výpis ve vámi zvoleném intervalu (denně, týdně) nebo kdykoli jej o to požádáte.

Je-li vám cokoli podezřelé – například advokát je zničehonic podezřele nebo dlouhodobě nekontaktní, nebere vám telefony, nereaguje na e-maily anebo vymýšlí jeden důvod za druhým, proč nemůže peníze z účtu advokátní úschovy vyplatit anebo zaslat vám z něj aktuální výpis – kontaktujte okamžitě ČAK a podle uvážení i policii.

Pamatujte si, že máte právo dostat od advokáta i ČAK na všechny své otázky rychlé a srozumitelné odpovědi, kterým byste měli porozumět, jako kdybyste před sebou otevřeli manuál z IKEA.