Z novinařiny zpět do advokacie

13.01.2021

Minulý týden jsem složil advokátní slib a po bezmála roce dnes obnovil svou advokátní praxi. Zahájil jsem tak už svůj dvanáctý rok v advokacii. K advokátnímu řemeslu se vracím bohatší o novinářské zkušenosti z Lidových novin, kde jsem vedl dvoustránkovou pondělní přílohu Právo a justice.