České advokátní komoře jsem odeslal podnět k podpoře instalace kamenů Stolpersteine před domy advokátů, kteří se stali oběťmi holokaustu

26.06.2022

Stolpersteine, doslova kameny, o něž je třeba (pohledem) klopýtnout, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem o rozměrech 10×10 cm, vsazované do chodníků před domy obětí nacistického režimu. Autorem projektu je německý umělec Gunter Demnig, který první takový kámen položil 16.12.1992 před radnicí v německém Kolíně nad Rýnem. Dnes, s odstupem třiceti let poté, lze v mnoha evropských městech "klopýtnout" již o více než 80 tisíc Stolpersteine. Inspirací byla Gunteru Demnigovi slova Talmudu, podle nichž je člověk zapomenut, jen je-li zapomenuto jeho jméno. Stolpersteine umísťované před domy obětí nacismu, či tam, kde jejich domy stály, tak v paměti nadále uchovávají všechny oběti holokaustu, které v nich kdysi žily.

Postupem advokacie proti židovským advokátům v období tak zvané druhé (československé) republiky, tj. v období od Mnichovské dohody (30.09.1938) do okupace Československa nacistickým Německem a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava (15.03.1939) , se ve své eseji na toto téma zabýval Jakub Drápal. "V říjnu 1938 bylo odhadem zjištěno, že v obvodu Advokátní komory pro Čechy bylo v Čechách 1.178 českých advokátů a 537 českých židovských advokátů (z toho v Praze 679 českých a 367 českých židovských). Německých advokátů bylo 35 a německých židovských advokátů 160 (z toho v Praze 32 německých a 143 německých židovských)," uvádí Drápal ve své práci (str. 9).