České advokátní komoře jsem odeslal podnět, jak by Vězeňská služba mohla zlepšit podmínky pro práci obhájců

23.04.2022

Dvě věci by obhájcům ušetřily čas i peníze a ulehčily jejich práci: kdyby jim Vězeňská služba do datových schránek posílala zprávu o přemístění vězně z jedné věznice do druhé a kdyby měla přístup do justiční databáze a po obhájcích ex offo nevyžadovala předkládat zkonvertované ustanovovačky.

Svůj podnět, jak zlepšit podmínky pro práci obhájců, jsem odeslal České advokátní komoře.