Budu se podílet na přípravě on-line voleb do orgánů České advokátní komory

20.01.2023

Představenstvo České advokátní komory mne jmenovalo do pracovní skupiny, která by měla připravit podklady pro zavedení on-line voleb do orgánů České advokátní komory. Distanční elektronické hlasování léta využívají advokátní komory v Evropě i ve světě. Zavedení možnosti účastnit se advokátního sněmu a volit v jeho průběhu orgány České advokátní komory i on-line bylo před dvěma lety vlajkovou lodí volebního programu nezávislých samostatných advokátů sdružených v platformě Otevřená advokacie.