Advokátní úschovy. Výbušný problém, jehož řešení přesahuje možnosti advokátní komory

28.09.2022

Policie oznámila, že pro důvodné podezření ze zpronevěry finančních prostředků složených do advokátní úschovy stíhá pražskou advokátku a její koncipientku. Dosud zjištěná škoda má dosahovat padesáti milionů. Nemusí však být konečná, upozorňuje policie. Poškozené klienty vyzývá, aby se jí přihlásili.

Celková výše zpronevěr advokátních úschov dosáhla za posledních dvaadvacet let podle veřejně dostupných zdrojů bezmála půl miliardy. I tady platí, že skutečná škoda může být vyšší. Proč ke zpronevěrám advokátních úschov dochází? Příčinou je selhání jednotlivců, které umožňuje systém a tím je nedostatečná úprava úschov v občanském zákoníku a zejména v příslušném stavovském předpisu České advokátní komory, včetně robustních kontrolních mechanismů.

Veřejnost si advokátní komoru spojuje s garantem kvality právních služeb advokátů a patrně proto není otázkou zda, nýbrž kdy budou poškození klienti po zpronevěře svých prostředků složených do advokátní úschovy žalovat o náhradu škody i ji.

Ponechat současnou úpravu advokátních úschov beze změny je jako ponechat miny v minovém poli. Výbuch každé další podkopává důvěru veřejnosti v právní služby advokátů, v advokacii jako celek, a vzhledem k tomu, že advokacie je součástí justice v širším slova smyslu, i v právní stát. Narušení důvěry každou další zpronevěrou je osudové a nenávratné. Sama advokátní komora má však jen omezené možnosti, jak zpronevěrám advokátních úschov zabránit. Koncepčně a systémově nejde tenhle problém vyřešit bez součinnosti s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, Policejním prezídiem, Nejvyšším státní zastupitelstvím, ministerstvy vnitra, spravedlnosti a financí.  

Plné znění publikováno zde.