Advokátní deník informuje o založení mé petice na podporu běloruských advokátů

12.12.2022

Zpravodajský portál České advokátní komory Advokátní deník si všímá petice na podporu běloruských advokátů, kterou jsem před pár dny založil a otevřel k podpisu široké veřejnosti, nejen té advokátní. Účelem petice, adresované běloruskému velvyslanectví v Praze, je přimět běloruský totalitní režim, aby vrátil licence k výkonu advokacie dvěma advokátům, kteří dosud obhajovali běloruské opoziční aktivisty.