Zúčastnil jsem se 8. sněmu České advokátní komory

22.10.2021

Na 8. sněmu České advokátní komory jsem obhajoval návrhy nezávislých advokátů sdružených v platformě Otevřená advokacie na změnu stavovských předpisů Komory.

Sněm ze čtyř námi předložených návrhů schválil úpravu volebního řádu odbourávající nerovné podmínky v nominaci kandidátů do orgánů Komory. Mezi třemi, které nepřijal, byly návrh zavést on-line volby, svěřit úpravu členských příspěvků výlučně sněmu a přijmout compliance program Komory.

Zdroj: Bulletin advokacie 11/2021, Česká advokátní komora