Web Echo24.cz cituje můj názor, že poslanec může rezignovat notářským zápisem pořízeným americkým notářem

23.01.2022

Advokát Tomáš Nahodil na svém Twitteru napsal, že české úřady s notářskými zápisy vyhotovenými v zahraničí běžně pracují. "Je to pouze administrativně náročnější a toho, kdo je českým úřadům nebo soudům předkládá, to stojí poplatky navíc. Cizozemský notářský zápis vyžaduje, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, tak zvanou apostilu. To znamená úřední potvrzení daného státu, že ho vyhotovil notář, který je k tomu podle práva toho státu oprávněn," tvrdí Nahodil.

Takovou apostilu i notářský zápis je pak nutné nechat úředně přeložit do českého jazyka. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny netvrdí, že notářský zápis musí pořídit výlučně český notář. Klidně to může být i ten v Oregonu, tvrdí advokát. "Na webu naší ambasády v USA je step-by-step návod, co pak pro jeho použití v ČR udělat (apostilovat a úředně přeložit do češtiny). Závažnou okolností, která poslanci brání v tom, aby na svůj mandát rezignoval osobně na schůzi Sněmovny, může být nejen nemoc a trvalé upoutání na lůžko, ale třeba právě i mezikontinentální vzdálenost," uvedl Nahodil.

Zdroj: Farský se mandátu nevzdal, rezignaci se mu ze zahraničí nedaří vyřídit; Echo24.cz; 23.01.2022