Ústavní soud zveřejnil statistiku za loňské IV. čtvrtletí. Co z  vyplývá?

13.01.2024

Ústavní soud aktuálně projednává 1.035 případů, z toho 1.010 ústavních stížností a 25 plenárních případů. Nejstarší nevyřízená ústavní stížnost je z roku 2019. Vyplývá to ze statistiky činnosti Ústavního soudu za loňské IV. čtvrtletí, kterou zveřejnil na svém webu.

Nutno dodat, že tuto statistiku ovlivňuje, že loni končící ústavní soudci po sobě zanechali nevyřízené případy, které se po jejich odchodu od Ústavního soudu přerozdělily mezi zbývající soudce, čímž stouplo jejich zatížení. V době nástupu nových soudců k Ústavnímu soudu se navíc uplatňuje pravidlo, že mají dočasně větší nápad než ostatní soudci, aby se tím zatížení soudců srovnalo a bylo rovnoměrné.

Kolik nevyřízených případů po sobě končící ústavní soudci zanechali, to Ústavní soud za celou svou historii zveřejnil v odpovědi podle zákona o svobodném přístupu k informacím.