Ústavní soud zveřejnil statistiku za letošní III. čtvrtletí. Co z  vyplývá?

07.10.2023

Ústavní soud zveřejnil statistiku své rozhodovací činnosti za letošní třetí čtvrtletí. Obsahuje i celkový přehled od roku 1993, kdy soud zahájil svou činnost.

V rámci tohoto přehledu, který Ústavní soud začal v této podobě co tři měsíce publikovat od poloviny roku 2020, zveřejnil i aktuální počty nevyřízených případů (ke dni 30.09.2023):

  • Ústavní soud aktuálně vyřizuje 915 případů (v minulém čtvrtletí 853 a v předminulém 843; počet nevyřízených případů tedy po celý letošní rok stoupá, a to mezi druhým a třetím čtvrtletím zřetelně strměji než mezi prvním a druhým), z toho 25 návrhů (v minulém čtvrtletí rovněž 25 a v předminulém 34) na zrušení zákonů a dalších jiných plenárních případů jako např. návrhů na obnovu řízení (nejstarší z roku 2021) a 890 (v minulém čtvrtletí 828 a v předminulém 809) ústavních stížností (nejstarší shodně jako v minulém čtvrtletí z roku 2019)
  • jeden ze soudců má víc než sto nevyřešených případů, mezi nejnižším (21) a nevyšším (102) počtem neskončených případů na jednoho soudce je velký rozdíl (81)
  • průměrná délka řízení před Ústavním soudem za poslední rok (ode dne 30.09.2022 do dne 30.09.2023) je 91 dní, v senátních věcech (89) je dvaapůlkrát kratší než v plenárních (210)
  • nový ústavní soudce Josef Baxa (ústavním soudcem ode dne 05.06.2023) aktuálně vyřizuje celkem 84 případů (z toho 2 plenární a 82 ústavních stížností)
  • nový ústavní soudce Jan Wintr (ústavním soudcem ode dne 05.06.2023) aktuálně vyřizuje celkem 60 případů (z toho 2 plenární a 58 ústavních stížností)
  • nová ústavní soudkyně Daniela Zemanová (ústavní soudkyní ode dne 05.06.2023) aktuálně vyřizuje celkem 88 případů (z toho 2 plenární a 86 ústavních stížností)
  • nová ústavní soudkyně Veronika Křesťanová (ústavní soudkyní ode dne 08.08.2023) aktuálně vyřizuje celkem 60 případů (z toho 1 plenární a 59 ústavních stížností)
  • nová ústavní soudkyně Kateřina Ronovská (ústavní soudkyní ode dne 04.08.2023) aktuálně vyřizuje celkem 85 případů (z toho 2 plenární a 83 ústavních stížností).

Ústavní soud začal aktuální počty nevyřízených věcí zveřejňovat jednou za kalendářní čtvrtletí poté, co přehled takzvaných nedodělků otiskly v květnu 2020 Lidové noviny.

Zdroj: Ústavní soud