Obdržel jsem 75 nominací do představenstva České advokátní komory

03.06.2021

Dnes jsem České advokátní komoře odevzdal pětasedmdesát nominací, které mi od ledna, kdy jsme s kolegy založili platformu Otevřená advokacie, zasílali ostatní advokáti, aby tak podpořili mou kandidaturu do představenstva Komory na letošním říjnovém advokátním sněmu.

Jedenáctičlenné představenstvo je výkonným orgánem Komory v období mezi advokátními sněmy, které se konají jednou za čtyři roky. Na kandidátní listinu musí být zařazen každý advokát, jehož nominaci podpoří alespoň padesát dalších advokátů.