Lidové noviny: Adéla Šípová a Tomáš Nahodil navrhují, aby Česká advokátní komora přijala svůj vlastní compliance program

04.09.2021

Dnešní Lidové noviny si všímají návrhu, který spolu s advokátkou Adélou Šípovou předkládáme k rozhodnutí letošnímu říjnovému sněmu advokátní komory. 

Komora jako právnická osoba, na niž se též vztahuje zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (vyňaty z jeho působnosti jsou pouze stát, kraje a obce), dosud nemá svůj vlastní compliance program.

"Advokátní sněm by proto měl nově zvolenému představenstvu Komory uložit vypracovat systémové řešení, které většina korporací už dávno má. Bez něj a především bez pravidelného školení zaměstnanců v tomto programu se právnické osoby nemohou z případné odpovědnosti podle tohoto zákona vyvinit," říkám ve svém vyjádření pro Lidové noviny s tím, že Komoře schází vlastní interní protikorupční program systémově plnící obdobnou úlohu, jakou v rámci Komory již nyní úspěšně plní systémová opatření na úseku ochrany osobních údajů a praní špinavých peněz.

Z evropských advokátních komor má svůj compliance program například ta kyperská.

Článek vyšel též na webu Lidovky.cz.

Zdroj: Advokáty čeká střet o protikorupční program; Martin Shabu; Lidové noviny; 04.09.2021