Jak by mohla vypadat novela advokátního tarifu. Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo její pracovní verzi

16.01.2023

Ministerstvo spravedlnosti na své elektronické úřední desce (ke stažení pod položkou zn. MSP-10/2023-OSV-OSV) zveřejnilo pracovní verzi návrhu novely své vlastní vyhlášky z roku 1996, upravující odměňování advokátů za poskytování právních služeb - advokátního tarifu. O zásadních úpravách této vyhlášky za dobu posledních šestnácti let informovaly ministerstvo, Česká advokátní komoramédia.