Advokáti se měli Ústavního soudu zastat jako první. Snad budou příště rychlejší

08.02.2021

Ústavní soud obdrží ročně okolo 4000 individuálních stížností. Podávat je k němu mohou výlučně advokáti. Nikoli notáři, exekutoři nebo firemní právníci, ale jen advokáti.

Kdo si stížnost sepíše sám, musí si advokáta zvolit dodatečně. Nemůže-li si ho dovolit, určí mu ho advokátní komora. Bez advokáta ústavní soudci stížnost neprojednají.

Důsledkem exkluzivního přístupu advokátů k Ústavnímu soudu musí být jejich angažovanost na jeho ochranu. Vždyť bez silného a nezávislého Ústavního soudu nebudou svým klientům nic platní. Chránit a prosazovat jejich práva mohou navzdory pravomocným rozsudkům jen proto, že tu Ústavní soud je.

O to zarážející je, že advokáti nebyli prvními, kdo se minulý týden Ústavního soudu zastal. Předběhly je Unie státních zástupců a Soudcovská unie.

První reakce z řad advokacie, odsuzující premiérova slova na adresu Ústavního soudu a jeho předsedy i ta z úst ministryně spravedlnosti, přišla od advokátů sdružených v platformě Otevřená advokacie.

Bez Ústavního soudu by tu nebyl právní stát. Zůstalo by tu mnoho nespravedlivých rozsudků a mnoho protiústavních předpisů.

Bude-li to v budoucnu znovu nutné, neměli by už advokáti příležitost zastat se hned a hlasitě instituce, k níž mají exkluzivní přístup jen oni, zbytečně promarnit.