S čím vám pomůžu

Co vedle běžné agendy umím nejlíp.

řešit složité právní případy

rozlousknout dosud nejudikované, mimořádně rozsáhlé, nepřehledné, důkazně sporné anebo právněteoreticky nejednoznačné případy, s nimiž si jiní nevědí rady

psát stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva

zastupovat vás před štrasburským soudem, když spravedlnost před českými soudy selže

psát dovolání

zastupovat vás před Nejvyšším soudem v civilních i trestních případech, když se soudy od judikatury Nejvyššího soudu odchýlí anebo když na váš případ žádná judikatura nedopadá

psát správní žaloby i kasační stížnosti

chránit vaše práva před správními soudy i Nejvyšším správním soudem rušením nezákonných rozhodnutí a zásahů ministerstev i jiných správních orgánů

odškodnit průtahy, nesprávné úřední postupy i nezákonná rozhodnutí

získat pro vás spravedlivé odškodnění za neúměrnou délku řízení, úřední chyby i špatná rozhodnutí

narovnat totalitní křivdy a získat zabavený majetek

odškodnit újmy způsobené mezi lety 1948-89 a restituovat původní majetek nebo za něj aspoň získat adekvátní náhradu

získat informace

naplnit vaše ústavní právo podle zákona o svobodném přístupu k informacím jejich získáním od státních orgánů, obcí, krajů i veřejných institucí

urovnat spory s médii

bránit vaše jméno, čest, důstojnost, dobrou pověst, podobu i soukromí a podle tiskového zákona vám vydobýt právo na odpověď

přestupkové a správní právo

zastupovat vás ve všech typech přestupkových a správních řízení, včetně disciplinárních a kárných

lesní, vodní, pozemkové, stavební a katastrální právo

řešit agendu ochrany lesů a vod i tu před pozemkovým, stavebním a katastrálním úřadem

připomínkovat a psát zákony

analyzovat legislativní proces, sepsat sněmovní i senátní pozměňovací návrhy stejně jako věcné záměry i návrhy zákonů