Své vlastní compliance programy by měly mít i profesní komory

04.09.2021

Právnickými osobami veřejného práva zřízenými zvláštními zákony jsou například Česká televize, Český rozhlas, veřejné vysoké školy, ale i samosprávné profesní komory - advokátní, exekutorská, notářská, lékařská, stomatologická a mnohé další.

Podobně jako všechny ostatní korporace jsou proto i ony potenciálně odpovědné za všechny úmyslné i nedbalostní trestné činy - s výjimkou těch, u nichž to zákon o trestní odpovědnosti právnických osob pro jejich povahu výslovně nepřipouští (§ 7 cit. zákona), třeba jako u opilství, zanedbání povinné výživy nebo dvojího manželství - kterých se v jejich zájmu nebo v rámci jejich činnosti (§ 8 cit. zákona) dopustí členové jejich statutárních orgánů, osoby ve vedoucím postavení nebo jejich zaměstnanci.

Plné znění publikováno zde.