Proč se web za půl milionu soutěží, ale třicetiletý pronájem za téměř čtvrt miliardy nikoli?

31.07.2021

Protože se blíží advokátní sněm, věnovala advokátní komora celé červencové číslo stavovského časopisu - Bulletinu advokacie - zprávě o činnosti svých orgánů (představenstva, kontrolní, kárné, odvolací kárné a zkušební komise), stejně jako svých odborů a oddělení. Došlo i na informace o hospodaření Komory. Ačkoli se Bulletin k uzavření této smlouvy zejména v úvodu výslovně vrátil, odpověď na podstatnou otázku - a sice proč byla nová jen obtížně vypověditelná třicetiletá nájemní smlouva s ročním plněním převyšujícím 7 milionů korun bez DPH uzavřena bez výběrového řízení - nepřinesl. Tak jako tuto odpověď nepřineslo loňské první ani druhé, a ani opakované letošní prohlášení, jimiž Komora na výše uvedená zjištění (cit. útoky) médií reagovala.

Podle Čl. 65 odst. 1 organizačního řádu "...rozhodnutí o nakládání s majetkem Komory podle čl. 64 v případě, kdy hodnota majetku nebo závazku Komory je vyšší než 2 000 000,- Kč, se činí na základě výsledků výběrového řízení; jedná-li se o opakující se plnění, považuje se za hodnotu majetku nebo závazku Komory součet těchto plnění za dobu jednoho kalendářního roku. Hlavním kritériem v případě prodeje majetku Komory na základě výběrového řízení je výše nabídnuté ceny...".

Je proto legitimní se ptát - a očekávám, že tak i advokáti na blížícím se říjnovém sněmu učiní - proč Komora při hospodaření s veřejnými prostředky, jimiž příspěvky vybírané od advokátů na základě § 30 odst. 1 zákona o advokacii nepochybně jsou, letos v dubnu s péčí řádného hospodáře vypsala výběrové řízení na svůj nový web v hodnotě půl milionu, zatímco na třicetiletý jen obtížně vypověditelný pronájem v částce téměř pět set krát vyšší, blížící se v souhrnu čtvrt miliardě a ročně bez DPH třikrát a s DPH čtyřikrát převyšující limit dvou milionů podle Čl. 65 odst. 1 organizačního řádu Komory, nikoli.

Plné znění publikováno zde.