Oslovujme, přesvědčujme a nominujme do Ústavního soudu co nejvíc advokátek a advokátů

10.03.2023

Už příští týden obdrží z Hradu zřejmě i Česká advokátní komora výzvu k předložení vhodných nominantů z řad advokátek a advokátů do Ústavního soudu. Vyplývá to ze slov Jana Kysely, který stojí v čele poradního sboru nového prezidenta Petra Pavla pro výběr budoucích ústavních soudců. Je na to Česká advokátní komora připravena? Naposledy se na ni před dvěma lety s podobnou výzvou obrátil nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Komora obstála. Personální a nominační práce s širokou advokátní obcí by se měla do budoucna stát novou a trvalou agendou naší Komory.

Letos, půjde-li všechno hladce a pokud Senát žádného z prezidentových kandidátů do Ústavního soudu neodmítne, musí Petr Pavel a jeho lidé vyhledat nejméně sedm uchazečů o místa ústavních soudců. A v příštích dvou letech další, dokud se v Ústavním soudu neobmění třináct míst z patnácti. Jan Kysela v rozhovoru pro Novinky bezprostředně po prezidentově inauguraci řekl, že z Hradu odejdou už příští týden žádosti o doporučující nominace profesním právnickým komorám, tedy vedle té advokátní zřejmě i notářské a exekutorské, a právnickým institucím, myšleno pravděpodobně právnickým fakultám a spolkům jako Všehrdu, Soudcovské unii, Unii státních zástupců a dalším.

V porovnání s předchozími lety, tedy ne zrovna transparentním přístupem k výběru a nominacím ústavních soudců prezidentem Milošem Zemanem, tak právnickou veřejnost čeká zásadní a příjemná změna. Výběr nových ústavních soudců do čtvrtého, Pavlova, Ústavního soudu bude o poznání transparentnější a právnická veřejnost se na něm bude moci bezprostředně podílet.

Předvýběr, výběr i finální nominace ústavních soudců budou pod větším drobnohledem nejen odborné veřejnosti, ale i médií. To s sebou transparentnost přirozeně nese. Média kromě svých vlastních zdrojů využijí určitě i zákon o svobodném přístupu k informacím, aby jména v úvahu přicházejících nominantů zveřejnila a včas podrobila širší diskusi, analýzám a komentářům, ještě než prezident některého z nich definitivně navrhne Senátu k odsouhlasení.

Advokátní obec nesmí zůstat stranou! Po celou dobu nadcházející tříleté obměny Ústavního soudu, tedy po celý letošní, příští a přespříští rok, budeme my, advokáti, mít jedinečnou a neopakovatelnou příležitost doporučovat do užšího výběru své vlastní kolegyně a kolegy, kteří by mohli být vynikajícími ústavními soudci. Takových jsou mezi 12.825 aktivními advokáty (stav ke dni 31.01.2023) ne desítky, ale stovky. Pečlivě je mezi sebou hledejme. Přesvědčujme je, aby o funkce ústavních soudců usilovali. A nominujme je. Čím víc jich bude, tím lépe.

Každá advokátka a každý advokát, kteří o to projeví svůj zájem, by měli dostat příležitost odeslat Komoře své profesní životopisy a motivační dopisy, podobně jako tomu bylo před dvěma lety při obměně rozkladových komisí z rozhodnutí nového předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nezůstávejme však jen u toho. Nečekejme, až se na Českou advokátní komoru s žádostí o personální nominace zase obrátí ta či ona státní instituce. Udělejme raději pro všechny takové budoucí případy už dnes v rámci České advokátní komory krok k tomu, aby se personální a nominační práce s advokátní obcí stala novou a trvalou agendou naší Komory.